ἥλωκεν

ἥλωκεν
ἁλίσκομαι
to be taken
plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic)
ἁλίσκομαι
to be taken
perf ind act 3rd sg
ἁλίσκομαι
to be taken
plup ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”